Serbian English Argentina
 

Ana Babić

""

-

Tango je priča ispisana koracima, hitrim,
sporim, pokretima dvoje ljudi.
Tango je otkucaj srca u ritmu muzike.
Tango je razgovor bez reči.
Tango je emocija pretvorena u tonove,
pretvorena u korake, koja spaja potpune strance.
Tango je zaustavljen dah
u iščekivanju sledećeg stiha.
Tango je...